Alex/18ITD-LinuxScripts
Diverse Linux scripts som er gjort i timen ell no idk
Updated 2019-11-28 11:41:18 +01:00
read the name
Updated 2019-11-18 11:32:01 +01:00
Arduino shit
Updated 2019-05-27 10:13:59 +02:00
Updated 2019-05-09 10:27:47 +02:00
Arduino-prosjekter relatert til 18IT-D ved Fagskolen Innlandet
Updated 2019-02-21 18:31:06 +01:00
Prosjektoppgave - IE101912 OOP
Updated 2019-02-13 18:46:45 +01:00
Sammenligning av tall der programmet ikke går videre uten at tallet er innenfor rekkevidde. er tallet innenfor går programmet videre.
Updated 2019-01-03 14:10:17 +01:00
IPv6 foredrag av Trond Endrestøl - Mirror (hentet 2018-10-23) fra: https://svnweb.ximalas.info/ipv6-foredrag/
Updated 2018-10-26 08:59:24 +02:00
Updated 2017-03-06 14:08:13 +01:00
Updated 2016-11-10 22:03:37 +01:00