Updated 2023-12-04 12:17:29 +01:00
Updated 2023-12-03 02:05:12 +01:00
Updated 2023-08-02 14:22:54 +02:00
Updated 2022-12-05 18:41:41 +01:00
Old crappy HamKam stuff
Updated 2021-09-16 12:20:24 +02:00
Updated 2021-01-20 01:21:28 +01:00
Updated 2019-05-09 10:27:47 +02:00
Sammenligning av tall der programmet ikke går videre uten at tallet er innenfor rekkevidde. er tallet innenfor går programmet videre.
Updated 2019-01-03 14:10:17 +01:00